Anglický jazyk

 
Slovíčka
 
 
časování slovesa mít
 
časování slovesa být
 
Chit chat 2.díl k procvičení
 
 
slovíčka 5.ročník
 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/body/body1.htm